Digitaal loket gemeente Landsmeer

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Product informatie

  Inleiding

  Het doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Wat regelt de Wmo?

  • De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als 

    hulp bij het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.

  • De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.

  • De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.

  • De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben.

    Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

  Neem contact op met Team Wmo bij Middelpunt. 

   

  Aanpak

  U bent woonachtig in de gemeente Landsmeer.

  Meenemen

  Om u aan te melden, vult u het meldingsformulier in. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in en omschrijft u waarin u belemmeringen ervaart.

  Vul het formulier volledig in en stuur het via de e-mail of post terug naar Middelpunt of lever het persoonlijk in. Een medewerker van Middelpunt neemt na ontvangst van uw formulier zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken en kijken we samen naar wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Indien nodig wordt een welzijns- of zorgorganisatie ingeschakeld. Wordt uw probleem hierdoor niet opgelost, dan kijken we naar een voorziening uit de Wmo.

  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Voor voorzieningen uit de Wmo betaalt u een Eigen Bijdrage. De bijdrage is afhankelijk  van de hoogte van uw inkomen.

  Formulieren

  Contact

  Neem contact op met Team Wmo bij Middelpunt, tel: 020-4877124 of e-mail: middelpunt@landsmeer.nl

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  16-07-2019