Digitaal loket gemeente Landsmeer

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Product informatie

  Inleiding

  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeente. Deze wet heeft als doel dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving, ook wanneer zij beperkingen hebben.

  Omschrijving

  Op grond van de Wmo is in Landsmeer geregeld dat u:

  • Elkaar kunt ontmoeten, deel kan nemen aan activiteiten en ondersteuning kunt krijgen in de buurt;
  • Vrijwilligerswerk kunt doen;
  • Hulp kunt krijgen van vrijwilligers;
  • Hulp bij huishouden, vervoer, verplaatsen en wonen kunt aanvragen bij het Middelpunt;
  • Hulp bij juridische problemen of veranderingen in uw leven kunt krijgen van maatschappelijk werk en sociaal raadsvrouw;
  • Ondersteuning kunt vragen als u overbelast bent door mantelzorg;
  • Opvang (in Purmerend) krijgt als u dakloos bent of beschermd wonen nodig heeft. 

  Aanpak

  U bent woonachtig in de gemeente Landsmeer.

  Kosten

  Voor voorzieningen uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage van €19,- per maand. Deze bijdrage heet het abonnementstarief. De bijdrage van €19,- geldt per huishouden, en het maakt niet uit of u één of meer voorzieningen afneemt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt dit aan de hand van uw gegevens. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U betaalt zolang u gebruik maakt van de Wmo, maar nooit meer dan de kostprijs van de hulp of voorziening.

  Voor een aantal groepen geldt een uitzondering:

  • U heeft een partner en één van u heeft een leeftijd onder de AOW-leeftijdsgrens: in dit geval betaalt u geen eigen bijdrage.
  • Uw inkomen is onder de 120% van de toepasselijke bijstandsnorm: u bent in dit geval vrijgesteld van een eigen bijdrage.
  • U woont in woonvorm waar beschermd wonen geboden wordt: u betaalt in dat geval een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage.

  Contact

  Telefoon: 020-4877124

  E-mail: middelpunt@landsmeer.nl

  Meenemen

  Heeft u nog vragen voordat u het contactformulier invult? Elke werkdag zijn wij te bereiken van 09.00 uur tot 12.00 uur via nummer 020-4877124. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Bel voor een afspraak.

  Om u aan te melden, vult u het contactformulier in. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in en omschrijft u waarin u belemmeringen ervaart.

  Vul het formulier volledig in en stuur het via de e-mail of post terug naar Middelpunt of lever het persoonlijk in. Een medewerker van Middelpunt neemt na ontvangst van uw formulier zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken en kijken we samen naar wat u nog zelf kunt en wat uw omgeving voor u kan betekenen. Indien nodig wordt een welzijns- of zorgorganisatie ingeschakeld. Wordt uw probleem hierdoor niet opgelost, dan kijken we naar een voorziening uit de Wmo.

   

  Adressen

  Middelpunt

  Marktplein 10

  1121 GL Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

  Meer informatie