Digitaal loket gemeente Landsmeer

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Product informatie

Omschrijving

Bij wederzijds goedvinden kunt u uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente laten beëindigen. Dit doet u via een advocaat of notaris. Het geregistreerd partnerschap kan ook op een andere manier eindigen:

  • wanneer u het geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk (Zie ook product: omzetting partnerschap in huwelijk);
  • wanneer een van beiden komt te overlijden;
  • wanneer u het niet met elkaar eens bent of als u minderjarige kinderen samen hebt, door ontbinding via de Rechtbank.
Uw advocaat stuurt een verzoekschrift van ontbinding naar de rechtbank. Zijn de kinderen onder de 18 jaar? Dan stuurt hij een ouderschapsplan mee. Hierin staan de afspraken over de kinderen. Komt u er niet samen met uw partner uit? Dan kunt u een eigen verzoek indienen. Dit heet een "eenzijdig verzoek".

Aanpak

Heeft u geen kinderen onder de 18 jaar? Dan hoeft u niet naar de rechter. U kunt uw geregistreerd partnerschap beëindigen via de advocaat of notaris. Hier stelt u samen een overeenkomst op over de ontbinding. Dit heet een ontbinding met wederzijds goedvinden.

Heeft u wel kinderen onder de 18 jaar? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

U sluit een overeenkomst om uit elkaar te gaan. Als de overeenkomst door beiden is ondertekend, doet uw advocaat de melding aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. 

Termijn

De ambtenaar van de burgerlijke stand verwerkt de ontbinding binnen enkele dagen na ontvangst.

Contact

U kunt niet zelf naar de gemeente gaan. Uw advocaat of notaris doet de melding bij de gemeente.

Meenemen

Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • eventueel een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank; en/of 
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.

Meer informatie

Bijgewerkt

09-11-2017