Digitaal loket gemeente Landsmeer

Huishoudelijk restafval

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. Veel afval wordt apart ingezameld, zoals papier en glas.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Elk huishouden produceert afval. Een deel van dit afval zamelt de gemeente apart in. Dit betreft:

  - Groente-, fruit-,  tuinafval en etensresten(GFT/E)

  - Glas

  - Oud papier

  - Klein chemisch afval (KCA)

  Het kleine beetje dat overblijft wanneer alle recyclebare stromen apart worden gehouden, noemen we huishoudelijk restafval. Nadat het PMD hieruit is gehaald wordt het overige afval verbrand. 

  De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt tussen dinsdag en donderdag plaats. 

  Rolcontainers juist aanbieden

  De rolcontainers kunt u op de inzameldag vóór 7.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde dag weer weg te halen.

  Ook kunt u uw klein huishoudelijk afval aanbieden bij de gemeentewerf.

  Inzamelingsgebieden

  Het Lint in Landsmeer (Noordeinde/Dorpsstraat/Zuideinde) is de scheidslijn, de wijken zijn ten westen en oosten van deze lijn verdeeld. Deze verdeling vindt u op de afvalkalender terug. Hierbij is de aanbiedplaats waar de container wordt aangeboden leidend.

  Klachten

  Indien de inzameling om een u onbekende reden niet goed is uitgevoerd dan kunt u dit op de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur melden bij de inzamelaar REMONDIS.

  • Website: landsmeer.afvalinfolijn.nl
  • Telefoon: 020-3009181

  Verzamelcontainer

  Bewoners van hoogbouw en bejaardenwoningen maken gebruik van verzamelcontainers. Deze zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor mensen met een eigen rolcontainer.

  Wet- en regelgeving

  Contact

  Voor vragen of meldingen neem contact op met REMONDIS.

  • Website: landsmeer.afvalinfolijn.nl
  • Telefoon: 020-3009181

  Meer informatie