Gemeentewinkel

U bent hier: Home » producten » huishoudelijk restafval

Gemeentewinkel

Huishoudelijk restafval

Omschrijving

Elk huishouden produceert afval. Een groot deel van dit afval zamelt de gemeente apart in. Dit betreft:

- groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

- glas

- papier

- Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

- klein chemisch afval (KCA)

Het kleine beetje dat overblijft wanneer alle recyclebare stromen apart worden gehouden, noemen we huishoudelijk restafval. Dit kan niet worden gerecycled en wordt verbrand. Omdat dit geen duurzame verwerking is vragen wij u zoveel mogelijk recyclebaar afval aan te bieden voor recycling.

De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt tussen dinsdag en donderdag plaats; de grijze rolcontainer in de oneven week en de groene rolcontainer in de even week. Plastic (inclusief metaal en drankenkartons) wordt op vrijdag ingezameld.

Rolcontainers juist aanbieden

De rolcontainers kunt u op de inzameldag vóór 7.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde dag weer weg te halen.

U kunt een extra container aanvragen bij de gemeente, telefoon: 020-4877111. Ook kunt u uw klein huishoudelijk afval gratis aanbieden bij de gemeentewerf.

Inzamelingsgebieden

Het Lint in Landsmeer (Noordeinde/Dorpsstraat/Zuideinde) is de scheidslijn, de wijken zijn ten westen en oosten van deze lijn verdeeld. Deze verdeling vindt u op de afvalkalender terug. Hierbij is de aanbiedplaats waar de container wordt aangeboden leidend. Ter verduidelijking vindt u hier een kaartje van de inzamelingsgebieden. Voor het plastic geldt in grote lijnen dezelfde verdeling, ook hierbij is ter verduidelijking een kaartje bijgevoegd.

Klachten

Indien de inzameling om een u onbekende reden niet goed is uitgevoerd dan kunt u dit op de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur melden bij de inzamelaar op telefoonnummer 0228-312357.

Verzamelcontainer

Bewoners van hoogbouw en bejaardenwoningen maken gebruik van verzamelcontainers. Deze zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor mensen met een eigen rolcontainer.

 

 

Contact

Raadhuisstraat 1

1121 XC Landsmeer

Postbus 1

1120 AA Landsmeer

 

Telefoon: 020 - 48 77 111

Fax: 020 - 48 26 091

E-mail: gemeente@landsmeer.nl

 

Vraag en antwoord

 • Zamelt de gemeente afval in?

  Elk huishouden produceert afval. Een groot deel van dit afval zamelt de gemeente apart in. Dit betreft:

  - groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

  - glas

  - papier

  - Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

  - klein chemisch afval (KCA)

  Het kleine beetje dat overblijft wanneer alle recyclebare stromen apart worden gehouden, noemen we huishoudelijk restafval. Dit kan niet worden gerecycled en wordt verbrand. Omdat dit geen duurzame verwerking is vragen wij u zoveel mogelijk recyclebaar afval aan te bieden voor recycling.

  De inzameling van klein huishoudelijk (grijs) en GFT-afval (groen) vindt tussen dinsdag en donderdag plaats; de grijze rolcontainer in de oneven week en de groene rolcontainer in de even week. Plastic (inclusief metaal en drankenkartons) wordt op vrijdag ingezameld.

  Rolcontainers juist aanbieden

  De rolcontainers kunt u op de inzameldag vóór 7.30 uur (of de dag ervoor na 22.00 uur) op de aanbiedplaats klaarzetten en dient u op dezelfde dag weer weg te halen.

  U kunt een extra container aanvragen bij de gemeente, telefoon: 020-4877111. Ook kunt u uw klein huishoudelijk afval gratis aanbieden bij de gemeentewerf.

  Inzamelingsgebieden

  Het Lint in Landsmeer (Noordeinde/Dorpsstraat/Zuideinde) is de scheidslijn, de wijken zijn ten westen en oosten van deze lijn verdeeld. Deze verdeling vindt u op de afvalkalender terug. Hierbij is de aanbiedplaats waar de container wordt aangeboden leidend. Ter verduidelijking vindt u hier een kaartje van de inzamelingsgebieden. Voor het plastic geldt in grote lijnen dezelfde verdeling, ook hierbij is ter verduidelijking een kaartje bijgevoegd.

  Klachten

  Indien de inzameling om een u onbekende reden niet goed is uitgevoerd dan kunt u dit op de eerstvolgende werkdag vóór 11.00 uur melden bij de inzamelaar op telefoonnummer 0228-312357.

  Verzamelcontainer

  Bewoners van hoogbouw en bejaardenwoningen maken gebruik van verzamelcontainers. Deze zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor mensen met een eigen rolcontainer.