Digitaal loket gemeente Landsmeer

Milieustraat gemeente Landsmeer

Product informatie

  Inleiding

  Bij de milieustraat kunt u zelf uw afval brengen. Het wordt ter plekke gescheiden, waardoor veel onderdelen opnieuw gebruikt kunnen worden. U heeft alleen toegang met een afvalpas. De pas heeft u nodig om binnen te komen. Om de doorstroming en afhandeling goed te laten verlopen, hanteren wij een aantal regels.

  Omschrijving

  Algemeen

  •    De milieustraat is alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Landsmeer op vertoon van een geldige afvalpas.

  •    Betreden van de milieustraat is op eigen risico.

  •    De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die ont-staat door eigen inzet of door toedoen van derden.

  •    Roken is niet toegestaan.

  •    Kinderen jonger dan 12 jaar dienen in de auto te blijven zitten.

  •    Grof huishoudelijk afval kan worden gebracht met een personenwagen, al dan niet met een kleine aanhanger (enkel-as).

  •    Tractoren, vrachtwagens, bakwagens of voertuigen die hoger zijn dan 2 meter, of combinaties van voertuigen die langer zijn dan 10 meter, zijn niet toegestaan.

  •    De instructies van de medewerkers op de milieustraat dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer u de instructies niet opvolgt, kan u de toegang tot de milieustraat worden ontzegd.

  •   Alle aanhangers zijn toegestaan mits ze een maximale lengte hebben, inclusief voertuig, van 10 meter.

  Op basis van volume en soorten afvalstroom wordt er bepaald wat afgeleverd mag worden bij de milieustraat. Dit zijn de maxima die gelden:

  •  Puin - half m3

  •  Bouw- en sloopafval - half m3

  •  Dakafval - half m3

  •  Gips - 1 m3

  •  Asbest - 100kg

  •  Grof huishoudelijk afval - 2 m3

  Hoeveelheid grof huishoudelijk afval

  •   Per keer mag maximaal 2 m3  grof huishoudelijk afval worden ingeleverd.

  •   Voor een éénpersoonshuishouden geldt een maximum van 6 m3 per jaar.

  •   Voor een tweepersoonshuishouden geldt een maximum van 8 m3 grof per jaar.

  •   Voor een drie- of meerpersoonshuishouden geldt een maximum van 10 m3 grof per jaar.

  •   Grof huishoudelijk afval wordt geregistreerd door de medewerker aan de poort. Wanneer u over de gratis toegestane limiet heengaat, betaalt u € 10 per m3.

  •   Bij een verhuizing kunt u tot zes maanden na de verhuizing een verhuispas aanvragen. Met deze verhuispas kunt u 3 m3 extra afleveren bij de milieustraat.

  •   Bij overlijden of bij verhuizing naar verzorgings- of bejaardenhuis geldt een uitzondering. Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen via de Afvalinfolijn van REMONDIS.

  Soorten afval

  •    Bouw- en sloopafval, puin, dakafval, gips, asbest en klein chemisch afval worden geregistreerd aan de poort om grip op deze stromen te houden.

  •    Het aangeboden afval dient u zo optimaal mogelijk te scheiden en per afvalstroom in de daarvoor bestemde bakken of containers te deponeren.

  •    Zand en grond worden niet aangenomen. 

  Bedrijven

  •   Bedrijfsafval is niet toegestaan. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om hun afvalinzameling en -verwerking te organiseren. Bij verdenkingen van het afvoeren van bedrijfsafval via de milieustraat wordt u gevraagd de milieustraat te verlaten.

  •   Bedrijfsvoertuigen zijn niet toegestaan op de milieustraat. Als u een auto, bus of aanhangwagen huurt om het grof huishoudelijk afval te vervoeren, neemt u hier dan een bewijs van mee. Zo kunnen de medewerkers van de milieustraat zien dat het niet om bedrijfsafval gaat.

  •   Wanneer u uw eigen bedrijfswagen gebruikt om huishoudelijk afval weg te brengen, dan dient u hiervoor, voorafgaand aan uw bezoek, een uitzondering aan te vragen via de Afvalinfolijn van REMONDIS en de bevestiging hiervan mee te nemen.

  Let op

  Bedrijfsafval is niet toegestaan. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om hun afvalinzameling en -verwerking te organiseren.

  Contact

  Milieustraat

  Scheepsbouwersweg 5

  1121 PC Landsmeer

  Openingstijden

  • Maandag 13.00 - 16.00 uur
  • Woensdag 13.00 - 16.00 uur
  • Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
  • Zaterdag 09-00 - 12.00 uur

  Let op: openingstijden kunnen afwijken. 

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024

  Informatie