Digitaal loket gemeente Landsmeer

Marktstandplaats aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u toestemming nodig van de marktmeester.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Voor de gemeente Landsmeer vervult de Firma Modder Marktkramenverhuur Purmerend de rol van marktmeester.

  Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u toestemming nodig.

  De marktmeester controleert of er een plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de toestemming.

  Mogelijk wordt u op een wachtlijst geplaatst.

   

   

  Meenemen

  Zo vraagt u om toestemming voor het innemen van een marktstandplaats:

  • U neemt contact op met de marktmeester (marktkramen@hotmail.com)

  • U levert de volgende gegevens aan:

  o een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  o een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister);

  o uw geldig identiteitsbewijs.

   

  Hoeveel kost het

   

  - per dag per standplaats per strekkende meter € 2,55

  - per maand per standplaats per strekkende meter € 8.40

  - per kwartaal per standplaats per strekkende meter € 23,15

  - per marktkoopman per maand € 20,00 (promotiegelden)

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-02-2023