Digitaal loket gemeente Landsmeer

Omgevingsplan wijzigen

Product informatie

  Inleiding

  In het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen. U kunt de gemeente ook vragen om het omgevingsplan te wijzigen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

  Passen uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan? Doe dan bij de gemeente een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Kijk hiervoor ook bij: Bestemmingsplan, afwijking.

  U kunt ook een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. 

  Meenemen

  Bij uw verzoek moet u onder andere de volgende gegevens aanleveren:

  • een situatietekening;
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving; 
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan en de onderbouwing van uw plannen.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

   

  Let op

  Het omgevingsplan heette tot 1 januari 2024 bestemmingsplan. Heeft u voor die tijd een wijziging aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Hoe lang duurt het

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

  Als u het daarna niet eens bent met de beslissing over uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  26-04-2024