Digitaal loket gemeente Landsmeer

Op straat of aan de deur verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Voor de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur heeft u geen vergunning nodig. Het verkoop van artikelen heet venten. Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

  Aanpak

  Het is niet wenselijk te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 22.00u en 6.00u.

  Meenemen

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  16-04-2020