Digitaal loket gemeente Landsmeer

Plaatsing particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte

Product informatie

  Inleiding

  In Landsmeer wordt het gedoogd om particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte te plaatsen. Hieraan zijn echter wel een aantal spelregels aan verbonden.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Indien niet aan onderstaande spelregels wordt voldaan, kan de gemeente overgaan tot handhaving en verwijdering van het speeltoestel.

  Aanpak

  • Overleg met de buren. Hoewel het voor sommige mensen leuk is, kan een speeltoestel ook voor overlast zorgen bij uw buren.

  • Plastic speelgoed: kleine glijbaantjes en speelhuisjes worden gedoogd, wel moet de eigenaar traceerbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een label aan het object. Bij beschadigingen of verwaarlozing kan de eigenaar dan verzocht worden om het object af te voeren.

  • Verankeren: toestellen die op welke wijze dan ook verankerd worden aan de gemeentelijke grond of eigendommen (bijvoorbeeld bomen) zijn niet toegestaan, dit omdat deze een meer permanent karakter hebben en/of schade kunnen veroorzaken aan gemeentelijke eigendommen.

  • Trampolines: worden toegestaan, mits voorzien van een veiligheidsnet en afdekrand voor de veren. Ook hierbij geldt dat de eigenaar traceerbaar moet zijn, zodat bij het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen opgetreden kan worden.

  • Zelfbouw-initiatieven: hierbij moet vooraf contact opgenomen worden met de gemeente. Deze kan het initiatief dan beoordelen en eventueel adviseren en/of ondersteunen bij de realisatie. Dit kan ook resulteren in het afwijzen van een niet wenselijk/veilig initiatief

   

  Wet- en regelgeving

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024