Digitaal loket gemeente Landsmeer

Precariobelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

  Aanpak

  Er zijn uitzonderingen waarin u geen precariobelasting hoeft te betalen:

  • Als u een contract heeft met de gemeente waarin staat dat u geen precario hoeft te betalen. Bijvoorbeeld als u grond van de gemeente huurt en op deze grond een terras wilt zetten.
  • Als u voor het betalen van precario een wettelijke vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf kabels aanlegt voor telecommunicatie. Soms ook als uw bedrijf water, elektriciteit en gas aanlegt.
  Meenemen

  Meld altijd bij de gemeente als u iets op gemeentegrond wilt doen. Kijk ook in Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Zo geeft u door dat u iets op gemeentegrond wilt doen:

  • U neemt contact op met de gemeente. 
  • U geeft de volgende gegevens door:
   • welke grond u wilt gebruiken
   • wat u precies wilt neerzetten of doen
   • hoeveel ruimte u nodig heeft
   • de datum en het tijdstip
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  A. Openbare gemeentegrond.

  Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeente-grond, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

  a. voor een dag € 0,76

  b. voor een week € 2,12

  c. voor een maand € 4,74

  d. voor een jaar € 41,77

  B. Openbaar gemeentewater.

  Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbaar gemeente-water, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

  a. voor een dag € 1,20

  b. voor een week € 1,51

  c. voor een maand € 2,33

  d. voor een jaar € 3,45

  C. Kabels en leidingen

  Voor het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven openbare gemeentegrond of gemeentewater:

  per strekkende meter per jaar € 10,74

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  28-10-2019

  Informatie