Digitaal loket gemeente Landsmeer

Precariobelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt precariobelasting als u gebruikmaakt van openbare gemeentegrond. Meld bij de gemeente dat u gebruikmaakt van de grond. U krijgt vanzelf een belastingaanslag toegestuurd.

  Omschrijving

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt precariobelasting als u een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft. Bijvoorbeeld op de stoep. Soms moet u ook precario betalen als u kabels of leidingen onder de openbare gemeentegrond wilt aanleggen.

  Wetgeving

  Aanpak

  Er zijn uitzonderingen waarin u geen precariobelasting hoeft te betalen:

  • Als u een contract heeft met de gemeente waarin staat dat u geen precario hoeft te betalen. Bijvoorbeeld als u grond van de gemeente huurt en op deze grond een terras wilt zetten.
  • Als u voor het betalen van precario een wettelijke vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld als uw bedrijf kabels aanlegt voor telecommunicatie. Soms ook als uw bedrijf water, elektriciteit en gas aanlegt.

  Kosten

  A. Openbare gemeentegrond

  Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeente-grond, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

  a. voor een dag € 0,85

  b. voor een week € 2,40

  c. voor een maand € 4,35

  d. voor een jaar € 47,75 

  B. Openbaar gemeentewater

  Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbaar gemeente-water, gelden de volgende tarieven, per strekkende of vierkante meter:

  a. voor een dag € 1,35

  b. voor een week € 1,65

  c. voor een maand € 2,65

  d. voor een jaar € 5,25

   

  Meenemen

  Meld het altijd bij de gemeente als u iets op gemeentegrond wilt doen. Kijk ook in het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Zo geeft u door dat u iets op gemeentegrond wilt doen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft de volgende gegevens door:
   • welke grond u wilt gebruiken
   • wat u precies wilt neerzetten of doen
   • hoeveel ruimte u nodig heeft
   • de datum en het tijdstip

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft ontvangen. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  21-02-2024

  Informatie