Digitaal loket gemeente Landsmeer

Stemmen in andere gemeente voor verkiezingen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u staat ingeschreven. U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

  Omschrijving

  Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer mag u ook in een andere gemeente in Nederland stemmen dan waar u staat ingeschreven. Bijvoorbeeld in de gemeente waar u werkt. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

  Aanpak

  U kunt een kiezerspas voor de Tweede Kamerverkiezingen aanvragen als:

  • U mag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
  • U een identiteitsbewijs heeft.
  • Uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen is.

  Meenemen

  De kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023  stond ingeschreven.

  Zo vraagt u een kiezerspas schriftelijk aan:

  • Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in.
  • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur bij de gemeente zijn.
  • Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur de stempas dan mee.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.