Digitaal loket gemeente Landsmeer

Volmacht aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Op donderdag 6 juni is de verkiezing voor het Europees Parlement. U kunt dan stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Kunt u niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u voor u wilt laten stemmen? Enkele weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas. U kunt dan iemand anders machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen, dit heet onderhandse volmacht. Lukt dit niet omdat u bijvoorbeeld in het buitenland bent? Dan kunt u tot en met maandag 3 juni 17.00 uur online een schriftelijke volmacht aanvragen.

  Meenemen

  Met een volmacht geeft u iemand anders toestemming om voor u te gaan stemmen. Die persoon noemen we: gemachtigde. Om de gemachtigde voor u te laten stemmen, gelden wel een paar regels:

  • De gemachtigde heeft de Nederlandse nationaliteit en is op 6 juni 2024  minimaal 18 jaar.
  • De gemachtigde woont in Nederland.
  • De gemachtigde neemt per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aan.
  • De gemachtigde brengt de volmachtstem samen met de eigen stem uit.
  1. U kunt een schriftelijke volmacht online aanvragen via deze link

  U hoeft geen kopie legitimatie mee te nemen van de volmachtgever. De identiteit is al (digitaal) door ons gecontroleerd.

  Iemand machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht)

  U kunt met uw stempas iemand voor u laten stemmen. Dat heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen. Uw stempas ontvangt u enkele weken voor de verkiezingen. Op de achterkant van uw stempas staat het volmachtbewijs. Vul deze als volgt in:

  - Zet uw handtekening op de achterkant van uw stempas.

  - Vul de gegevens van de gemachtigde in.

  -Laat degene die voor u gaat stemmen ook zijn/haar handtekening zetten op de achterkant van uw stempas.

  -Geef degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  -Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 7 juni 2019 of daarna).

  De onderhandse volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en hij/zij kan met deze pas alsnog zelf stemmen.

  Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

  Als u weet dat u niet op 6 juni kunt stemmen, dan kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. 

  Stuur het formulier naar bureauverkiezingen@landsmeer.nl of lever deze in bij de balie van het gemeentehuis. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni ontvangen zijn door de gemeente.

  De gemeente stuurt het volmachtbewijs naar de gemachtigde. Met het volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs meer te laten zien in het stembureau. De identiteit is al (digitaal) door ons gecontroleerd.

  Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer ingetrokken worden. Ook kan de schriftelijke volmacht niet worden vervangen als deze kwijt is. Er kan dan helaas niet namens de volmachtgever gestemd worden.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024

  Informatie