Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vergunningvrij bouwen

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat (ver)bouwen zijn er een aantal activiteiten die mogelijk zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. U kunt hiervoor de vergunningscheck doen op www.omgevingsloket.nl.

  Verklaring verguningvrij bouwen

  Het is ook mogelijk om bij de gemeente een 'Verklaring Vergunningvrij Bouwen' aan te vragen. De gemeente toetst dan of hetgeen u wilt realiseren inderdaad vergunningvrij is. Hiervoor zijn leges verschuldigd.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U vindt nadere informatie over vergunningvrij bouwen in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In bijlage 2 staat een lijst en de voorwaarden van welke activiteiten bouwvergunningvrij zijn. Er zijn twee opties:

  • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 2; voor vergunningvrij bouwen hoeft u GEEN rekening te houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan.

  • Bor bijlage 2 Hoofdstuk 3; voor vergunningvrij bouwen moet u WEL rekening houden met de voorschriften uit het bestemmingsplan.

  Ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek:

  •Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.

  •Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

  Verklaring verguningvrij bouwen

  Het is ook mogelijk om bij de gemeente een 'Verklaring Vergunningvrij Bouwen' aan te vragen. De gemeente toetst dan of hetgeen u wilt realiseren inderdaad vergunningvrij is. Hiervoor zijn leges verschuldigd.

  Wat moet ik doen? Vul het aanvraagformulier in

  Vul het aanvraagformulier (let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig) in en stuur dat met de vereiste bijlagen aan de gemeente.

  Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een verklaring vergunningvrij bouwen zijn leges verschuldigd. U vindt de leges hier, Titel 2 hoofdstuk 9.

   

  Gebruik van DigiD

  Voor het gebruik van een aantal online diensten heeft u DigiD nodig. Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt met u te maken hebben,en wordt mogelijke fraude met uw persoonsgegevens voorkomen.

  Voor meer informatie en het aanvragen van DigiD kunt u terecht op de website DigiD.

   

  Wet- en regelgeving

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.