Digitaal loket gemeente Landsmeer

Voorrangsgroepen

Product informatie

  Inleiding

  Bij sommige woningzoekenden wordt er direct bemiddeld door de gemeente en de woningcorporaties. Dit houdt in dat de corporaties in samenspraak met de gemeente op zoek gaan naar een passende woning voor deze woningzoekenden. Direct bemiddeling wordt alleen toegepast bij bepaalde voorrangsgroepen.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Bij welke voorrangsgroepen wordt direct bemiddeld?

  - Vergunninghouders: Dit zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfstatus. Zij hebben recht op een woning als zij de tijdelijke opvang mogen verlaten. Bij hen wordt eenmalig direct bemiddeld bij het vertrek uit de vluchtelingenopvang.

  - Sociaal-medisch urgenten: Burgers die gebruik maken van een medische urgentieverklaring.

  - 5% Maatwerkregeling corporaties: Corporaties hebben de mogelijkheid om extreem lastige huurders te herhuisvesten via de 5% maatwerkregeling. 5% Van de sociale huurwoningvoorraad kan worden ingezet om deze lastige huurders ergens anders te plaatsen. Dit kunt u niet aanvragen, het is aan de corporaties om te bepalen wanneer zij dit willen toepassen.

  - Een lastige huurder is niet altijd een overlastpleger. Soms is er sprake van psychiatrische problematiek of problemen in huis waardoor men een frisse start nodig heeft. Deze maatregel wordt alleen bij hoge uitzondering toegepast.

  - Stadsvernieuwingsurgenten: Huurders wiens woning gesloopt wordt hebben voorrang op de sociale huurwoningmarkt. Die voorrang geldt alleen binnen het bezit van hun huidige woningcorporatie. Zo kunnen bijvoorbeeld Amsterdammers wiens woning gesloopt wordt gehuisvest worden in Landsmeer zonder tussenkomst van de gemeente.

  - Individuen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang: In deze doelgroep zitten mensen in een beschermd-wonen-omgeving of in de maatschappelijke opvang, die kunnen uitstromen naar een zelfstandige woning in de wijk.

   

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  04-06-2024