Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vuurwerk afsteken

Product informatie

  Inleiding

  Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tijdens de jaarwisseling. Professioneel vuurwerk mag u het hele jaar door afsteken. Hiervoor vraagt u een toepassingsvergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling door particulieren wordt afgestoken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden bij de Provincie.

  U heeft een vergunning nodig voor het afsteken voor groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruid dan in gewoon vuurwerk. Iedereen kan deze vergunning aanvragen.

  Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: opslag en verkoop van vuurwerk.

  Aanpak

  De voorwaarden om een toepassingsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
  • Uw bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
  • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.
  Meenemen

  Zo vraagt u een toepassingsvergunning aan:

  • U neemt contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  • U geeft door:
   • uw geldige identiteitsbewijs
   • eventueel gegevens van uw onderneming
   • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
   • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
   • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
   • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)

  Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, meldt u dit bij de gemeente. U geeft dan door:

  • waarom u vuurwerk wilt afsteken
  • welke omvang het vuurwerk heeft
  • welk soort vuurwerk het is
  • waar u het wilt afsteken
  • wanneer en hoe laat u dat wilt doen
  • hoe groot de afstand is tussen het vuurwerk en het publiek
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt de vergunning om professioneel vuurwerk af te steken aan bij de provincie. De melding om consumentenvuurwerk buiten de jaarwisseling af te steken, doet u ook bij de provincie.

  Adressen

  Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

  Nieuwe Uitleg 1

  Den Haag

  Postbus 16191

  2500 BD Den Haag

  088 - 489 00 00

  lmip@ilent.nl