Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vuurwerk afsteken

Product informatie

  Inleiding

  Tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 mag u geen vuurwerk afsteken.

  Omschrijving

  Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling door particulieren wordt afgestoken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden bij de Provincie.

  U heeft een vergunning nodig voor het afsteken voor groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruid dan in gewoon vuurwerk. Iedereen kan deze vergunning aanvragen.

  Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: opslag en verkoop van vuurwerk.

  Aanpak

  De voorwaarden voor vuurwerk afsteken zijn onder andere:

  • U steekt alleen licht vuurwerk af, zoals sterretjes en knalerwten.
  • U bent minimaal 12 jaar.

  Contact

  U vraagt de vergunning om professioneel vuurwerk af te steken aan bij de provincie. De melding om consumentenvuurwerk buiten de jaarwisseling af te steken, doet u ook bij de provincie.

  Adressen

  Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

  Nieuwe Uitleg 1

  Den Haag

  Postbus 16191

  2500 BD Den Haag

  088 - 489 00 00

  lmip@ilent.nl