Digitaal loket gemeente Landsmeer

Afvalstoffenheffing betalen

Product informatie

  Inleiding

  U betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van uw afval. De gemeente stuurt u een aanslag.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente haalt minimaal één keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. De heffing moet u ook betalen als u geen gebruik maakt van deze ophaaldienst.

  Bedrijven en winkels betalen deze heffing niet. Zij moeten zelf de inzameling van hun afval regelen.

  Meenemen

  Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De inning is uitbesteed aan gemeente Amsterdam, zie

  https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B6D6EB112-B48F-4886-BE8E-DC0231399353%7D

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018