Digitaal loket gemeente Landsmeer

Roerendezaakbelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Als u eigenaar bent van een roerende woon- of bedrijfsruimte betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). Een roerende woon- of bedrijfsruimte is bijvoorbeeld een woonboot, woonwagen of kantoorruimte op een schip.

  Huurt u een woonboot of woonwagen? Dan hoeft u geen roerendezaakbelasting te betalen. Als u een bedrijfsruimte huurt, moet u wel roerendezaakbelasting betalen.

  De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw woon- of bedrijfsruimte.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het betalen van roerendezaakbelasting zijn:

  • De ruimte wordt permanent door u bewoond of gebruikt.
  • De ruimte is aan een locatie gebonden.
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  De kosten van de roerendezaakbelasting (rzb) zijn gelijk aan de onroerendezaakbelasting (ozb).

  Contact

  Het onderdeel Gemeentelijke Belastingen van de gemeente Landsmeer is uitbesteed aan de afdeling Belastingen Gemeente Amsterdam.

  Zij behandelen alle vragen, klachten en bezwaren over/tegen de gemeentelijke belastingaanslagen.

  Voor meer informatie over de heffingen, kwijtschelding of betalingsregeling øqen automatische incasso kunt u telefonisch contact opnemen tussen 8.00 tot 18.00 uur, telefoonnummer: 020 - 255 4800.

  Kijk op deze link voor meer informatie.

   

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw boot of woonwagen? U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-01-2024