Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bijzonder verlof van school aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u bijzonder verlof van school aanvragen voor uw kind? Dit doet u bij de desbetreffende school.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kinderen tussen de vijf en zestien jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze verplicht zijn onderwijs te volgen. Jongeren van zestien en zeventien jaar moeten naar school als ze nog geen mbo-(niveau 2, 3 of 4), havo-, of vwo-diploma hebben. Wanneer uw kind vanwege een bijzondere omstandigheid een bepaalde dag of periode niet naar school kan kunt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Voorbeelden van omstandigheden waarvoor uw kind bijzonder verlof kan krijgen zijn:

  • Een verhuizing;
  • Een huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
  • De viering van ambtsjubileum van vader of moeder;
  • Een religieuze feestdag;
  • De ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. 
  Aanpak

  Een aanvraag voor bijzonder verlof dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U vraagt geen verlof aan voor de eerste twee weken van het schooljaar;
  • Uw kind heeft niet langer dan tien dagen verlof nodig;

  Indien het om meer dan tien dagen verlof gaat dient u het verlof aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Meenemen

  U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind bijzonder verlof krijgt. U informeert de school daarbij (1) wat de reden is dat u bijzonder verlof wil aanvragen voor uw kind, en (2) voor welke periode u bijzonder verlof wil aanvragen voor uw kind. De school overlegt de situatie met de leerplichtambtenaar.

  Wet- en regelgeving

  Contact

  Leerplichtambtenaar

  Telefoon: 020-4877139 of 06-5003 76 88 (ma t/m do 09.00-17.00 uur)

  E-mail: leerplicht@landsmeer.nl

  Adressen

  Gemeente Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  1121 XC Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens om dient te gaan.

  Volgens de AVG dient de gemeente aan de volgende regels te voldoen:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor om uw aanvraag of melding te verwerken (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft);
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag of melding te verwerken;
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen te zien als dit wettelijk verplicht is;
  • Als u hierom vraagt vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens benodigd zijn en wat zij hiermee doen.