Digitaal loket gemeente Landsmeer

Bijzonder verlof van school aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u voor uw kind bijzonder verlof van school aanvragen? Dit doet u bij de school.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kinderen tussen de 5 en 16 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. Jongeren van 16 en 17 moeten naar school als ze nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben. U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • religieuze feestdag
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie
  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

  • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

  Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Meenemen

  Zo vraagt u bijzonder verlof van school aan:

  • U neemt contact op met de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
  • U geeft door:
   • waarom uw kind bijzonder verlof nodig heeft
   • in welke periode uw kind bijzonder verlof nodig heeft
  Wet- en regelgeving

  Contact

  U vraagt het verlof aan bij de school. Die overlegt met de leerplichtambtenaar.

  De leerplichtambtenaar van Landsmeer is telefonisch bereikbaar op dinsdag tussen 09.30 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 020-4877114. Of mail naar leerplicht@landsmeer.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie