Digitaal loket gemeente Landsmeer

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u voor uw kind vrijstelling van de leerplicht of een afwijkende leerplicht aanvragen? Dit doet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente mag voor uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat uw kind niet naar school hoeft. Dit kan het geval zijn als uw kind bijvoorbeeld door psychische of lichamelijke klachten geen onderwijs kan volgen, of als uw kind naar een buitenlandse school gaat.

  Zit uw kind tegen het einde van de leerplichtige periode en heeft hij of zij moeite op school? Wellicht kan uw kind in dat jaar een afwijkend programma volgen. Dit wordt de vervangende leerplicht genoemd. Het programma van de vervangende leerplicht bestaat uit algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs. Daarnaast bevat het praktijktijd, wat licht werk inhoudt. Als uw kind dit traject ingaat, schrijft u hem of haar in bij een instelling waar hij/zij dit aangepaste onderwijs kan volgen.

  Aanpak

  Om vrijstelling van de leerplicht aan te vragen moet uw kind aan een of meer van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Uw kind heeft lichamelijke of psychische problemen. De gemeente heeft hiervoor een verklaring van een arts of een psycholoog nodig;
  • Uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland. Bijvoorbeeld in Duitsland of België als u in de grensstreek woont;
  • Er zijn bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt;
  • U leidt met uw kind een trekkend bestaan, bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

  Om de vervangende leerplicht aan te vragen dient uw kind aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Uw kind heeft moeite om de lessen op school te volgen;
  • Uw kind zit in het laatste jaar van de leerplichtige periode (vóór zijn of haar zestiende levensjaar);
  • Uw kind is veertien jaar of ouder. Zit het kind niet in het laatste jaar van de leerplichtige periode? Dan moet u bewijzen dat uw kind niet geschikt is om volledig dagonderwijs aan een school te volgen.
  Meenemen

  Zo vraagt u vrijstelling van de leerplicht en een vervangende leerplicht voor uw kind aan:

  • U neemt samen met de school contact op met de leerplichtambtenaar.
  • U geeft onder andere door:
   • hoe oud uw kind is
   • waarom uw kind vrijstelling van de leerplicht of een vervangende leerplicht nodig heeft
   • vanaf wanneer de vrijstelling of vervangende leerplicht in moet gaan
   • bij een vervangende leerplicht: een begeleidingsprogramma voor uw kind
  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De vervangende leerplicht geldt 1 jaar. U kunt dit verlengen als uw kind nog geen 16 jaar is. U moet de vervangende leerplicht dan 8 weken voor het einde van dat jaar opnieuw aanvragen.

  Contact

  Leerplichtambtenaar

  Telefoon: 020-48 77 139 of 06-5003 76 88

  E-mail: leerplicht@landsmeer.nl

  Bezwaar en beroep

  U kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen het besluit van de leerplichtambtenaar. Dit doet u binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  Volgens de AVG dient de gemeente aan de volgende regels te voldoen:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding;
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen om uw aanvraag of melding te verwerken (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft);
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag of melding te verwerken;
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen te zien als dit wettelijk verplicht is;
  • Als u hierom vraagt vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie