Digitaal loket gemeente Landsmeer

Leerplicht en kwalificatieplicht

Product informatie

  Inleiding

  We vinden het in onze samenleving zo belangrijk dat iedereen naar school gaat, dat het recht op leren een plicht is geworden. Dit betekent dat jongeren tot achttien jaar verplicht zijn om naar school te gaan. Dit is door de rijksoverheid met regels vastgelegd in de Nederlandse wet; de leerplichtwet en de kwalificatiewet.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, of wanneer iemand twaalf jaar naar school is gegaan. De basisschool staat voor acht jaar, ook als daar korter over is gedaan. De leerplicht houdt in dat kinderen en jongeren verplicht zijn om vijf dagen per week naar school te gaan. Kinderen en jongeren met een ernstige ziekte of handicap kunnen in sommige gevallen vrijstelling van de leerplicht krijgen.

  Het schooljaar waarin iemand zestien jaar wordt, moet worden afgemaakt. Jongeren zijn daarna niet meer verplicht naar school te gaan zodra zij een of meer van onderstaande diploma’s hebben behaald:

  • mbo-diploma (niveau 2, 3 of 4)
  • havodiploma
  • vwo-diploma

  Tot het achttiende levensjaar geldt de kwalificatieplicht.

  Kwalificatieplicht

  In Nederland is men verplicht een diploma te halen, dit wordt de kwalificatieplicht genoemd. De kwalificatieplicht duurt tot het achttiende levensjaar. Iemand is verplicht naar school te gaan tot hij/zij in het bezit is van een van de volgende diploma’s:

  • mbo-diploma (niveau 2, 3 of 4)
  • havodiploma
  • vwo-diploma

  Als een van deze diploma’s behaald is dan is hij/zij in het bezit van een zogenaamde startkwalificatie. Tot het 23e levensjaar heeft de gemeente de taak om een jongere naar werk of een opleiding te begeleiden. Zonder een startkwalificatie komt een jongere niet in aanmerking voor een uitkering.

  Achttien jaar en ouder

  De kwalificatieplicht stopt als iemand achttien jaar is, maar het halen van een diploma wordt altijd sterk aangeraden. Tot een jongere 23 is geworden heeft de gemeente de taak een jongere naar werk of een opleiding te begeleiden. Jongeren die een uitkering aanvragen worden verplicht om te werken of naar school te gaan. Dit heet een leerwerktraject.

  Persoonlijk plan

  De meeste gemeenten stellen voor alle jongeren met leerproblemen een persoonlijk plan op. Bij de gemeente Landsmeer beschikken we over een Jobcoach die kan helpen bij de verdere ontwikkeling naar een werkplek, opnieuw naar school gaan en andere mogelijkheden.

  Uitzonderingen op de kwalificatieplicht

  Niet iedereen kan een mbo-, havo- of vwo-diploma halen. Sommige jongeren hebben meer moeite met leren dan anderen, maar er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een meervoudige handicap. In sommige gevallen kunnen deze jongeren vrijstelling krijgen van de kwalificatieplicht. Daarnaast is er vaak de mogelijkheid een aangepast programma te volgen.

  Verzuim

  Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven, dit heet ongeoorloofd verzuim. Voor ongeoorloofd verzuim kunt u een boete krijgen. De ouder/verzorger kan in enkele gevallen extra verlof aanvragen voor een kind, bijvoorbeeld voor religieuze feestdagen, een huwelijk, of een begrafenis. U moet dit verlof altijd vooraf aanvragen. Wanneer er toch ongeoorloofd verzuim plaatsvindt komt de leerplichtambtenaar in actie. Wat deze actie inhoudt is afhankelijk van de situatie.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de leerplicht, verlof, vrijstelling, verzuim, de kwalificatieplicht, startkwalificaties, en onderwijs in het buitenland. 

  Wet- en regelgeving

  Contact

  E-mail: g.visser@landsmeer.nl

  Telefoon: 06-5003 76 88 

  Adressen

  Gemeente Landsmeer

  Raadhuisstraat 1

  1121 XC Landsmeer

  Postbus 1

  1120 AA Landsmeer

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  23-04-2024

  Informatie