Digitaal loket gemeente Landsmeer

Gebouw of woning slopen

Product informatie

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

  Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

  Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

  Aanpak

  U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

  Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

  Meenemen

  Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • de naam en het adres van degene die gaat slopen
  • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
  • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
  • een tekening van wat u gaat slopen

  Verder heeft u misschien nodig:

  • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
  • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
  • sloopveiligheidsplan
  • akoestisch onderzoek
  • trillingenonderzoek
  Wet- en regelgeving

  Hoeveel kost het

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  De kosten kunt u vinden in de gemeentelijke Tarieventabel.

  Contact

  U doet de melding via het Omgevingsloket online.

  Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

  U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019