Digitaal loket gemeente Landsmeer

Samenvoegen of onttrekken van een woning

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u uw woning gebruiken voor een ander doel? U heeft hiervoor een onttrekkingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning voor iets anders wilt gebruiken dan voor wonen.

  Bijvoorbeeld:

  • de woonruimte omvormen tot bedrijfsruimte of winkel
  • meerdere woonruimten samenvoegen
  • een woning splitsen in meerdere woonruimtes
  • een woning slopen

  Kijk ook of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Is dit niet zo? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. 

  Meenemen

  Zo vraagt u een onttrekkingsvergunning aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • naam en adres van de eigenaar.
   • gegevens over de huidige situatie (bijvoorbeeld: aantal kamers, woonoppervlak, de staat van de woning).
   • gegevens over de door u gewenste situatie.
   • huidige en verwachte huur- of koopprijs.

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. 

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  02-11-2021