Digitaal loket gemeente Landsmeer

Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het splitsen van een woning heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Zo werkt het

  Omschrijving

  De gemeente Landsmeer kent geen splitsingsvergunning. Wel heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig voor het splitsen van bijvoorbeeld een kantoorgebouw in meerdere appartementen. Klik hier voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn:

  • U bent de eigenaar van het pand.
  Meenemen

  Zo vraagt u een splitsingsvergunning aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw naam en adresgegevens
   • een specificatie van de werkzaamheden
   • de gegevens van de locatie 

  Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

  Wet- en regelgeving

  Hoe lang duurt het

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  10-02-2023